Denmark Hong Kong Trade Association 2018 Annual General Meeting

Agenda:

1. Election of Chairman
Valg af dirigent

2. The report from the Board of Directors, the Annual Accounts and any remarks from the auditors

Aflæggelse af årsberetning, regnskab for 2017 og frem­læggelse af revisorernes beretning

3. Election of members of Board of Directors. The current members stand for re-election, apart from Deputy Chairman Nils Carlsen who will resign after a truly great contribution to the association for decades

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen modtager genvalg, bortset fra viceformand Nils Carlsen, der efter en stor indsats for foreningen igennem en årrække udtræder.

Bestyrelsen har ikke for nuværende modtaget meddelelse om udtræden af forretningsudvalget.

There has been no resignations from the working committee

4. Election of auditor
Valg af revisor

5. Approval of 2018 budget and membership fees for 2019
Godkendelse af budget for 2017 og medlemskontingent for 2018

Membership fees are suggested at DKK 1,600 for corporate members, DKK 550 for personal members and DKK 100 for students

Kontingent for 2019 forslås til DKK 1.600 for firmamedlemskab, DKK 550 for personligt medlemskab og DKK 100 for studentermedlemmer.

6. Any other business, as per notice
Andre emner som angivet i mødeindkaldelse

7. Miscellaneous
Eventuelt

Event Details

  • Venue: Børsen
  • Take place at 5pm on Monday 24 September, 2018